NPP dla obywateli Ukrainy

Potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu swojego życia w Polsce? Nie wiesz jakie czynności powinieneś podjąć po przekroczeniu polskiej granicy? Poszukujesz mieszkania czy zatrudnienia, otrzymałeś dokumenty do podpisu i chcesz skonsultować ich treść z prawnikiem? Nie martw się, obcokrajowcy oprócz wyspecjalizowanej pomocy dedykowanej dla uchodźców, mogą korzystać z ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Bezpłatną pomoc możesz uzyskać na terenie całego kraju, zarówno w formie stacjonarnej (osobista wizyta w danym punkcie pomocy), jak i zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Prawnicy  i doradcy obywatelscy udzielają porad w języku polskim, ale również często w języku angielskim, rosyjskim  a nawet ukraińskim.

Gdzie możesz szukać bezpłatnej pomocy specjalistycznej?

Na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl znajdziesz wykaz dyżurów specjalistycznych wraz z numerami kontaktowymi w celu umówienia terminu spotkania.  W Polsce znajduje się łącznie aż 1500 punktów pomocy prawnej i obywatelskiej. O najbliższy stacjonarny punkt nieodpłatnej pomocy możesz również pytać w każdym starostwie powiatowym czy urzędzie gminy/miasta.  

W jaki sposób możesz zapisać się na termin porady ?

– telefonicznie

Każdy powiat prowadzi infolinię do zapisów i udzielania informacji na temat sytemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Właściwy numer telefonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów.

– elektronicznie:

Na podany przez powiat adres e-mail lub na stronie ministerialnej https://np.ms.gov.pl/zapisy

– osobiście:

 W właściwym ze względu na Twoje miejsce pobytu starostwie powiatowym/urzędzie miasta.

W jakim terminie uzyskasz poradę?

Jest to uzależnione od ilości osób, które umówiły termin porady. Co do zasady czas oczekiwania na termin porady nie jest długi.

Jaką pomoc otrzymasz?

– nieodpłatną pomoc prawną,

– nieodpłatną pomoc obywatelską

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– informacje o obowiązującym stanie prawnym;

– o Twoich prawach i obowiązkach;

– wskazanie sposobu rozwiązania Twojego problemu prawnego;

– w razie konieczności prawnik sporządzi dla Ciebie projekt pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, tak byś w związku z postępowaniem sądowym nie musiał/a ponosić dodatkowych kosztów tego postępowania.

Nieodpłatna pomoc obywatelska obejmuje:

– informacje o przysługujących uprawnianiach i obowiązkach;

– wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów;

– w razie potrzeby doradca obywatelski sporządzi wraz z Tobą plan działania w Twojej sprawie i udzieli pomocy w jego realizacji;

Jak przygotować się do rozmowy z prawnikiem lub doradcą obywatelskim?

– przygotuj dokumenty dotyczące Twojego problemu (nie są obowiązkowe), ale jeżeli sprawa dotyczy  np. umowy,  warto zapoznać prawnika czy doradce obywatelskiego  z  treścią dokumentu by mógł udzielić rzetelnej informacji na interesujący Cię temat.

– zapisz wcześniej pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi;

– miej pod ręką długopis i kartkę papieru byś mógł w trakcie porady np. telefonicznej notować istotne dla Ciebie informacje, takie jak: adresy urzędów, nr telefonów czy adresy stron internetowych.

Czy obowiązuje mnie limit darmowych porad prawnych i obywatelskich?

Nie martw się, w Polsce możesz korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej  zawsze, gdy tylko jej potrzebujesz. Nie obowiązują żadne limity pomocy w tym zakresie.

Gdzie jeszcze mogę szukać bezpłatnej pomocy prawnej?

W Polsce jest także sporo organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej prowadzą bezpłatne poradnie prawne, w tym dla obcokrajowców. Zawsze jednak upewnij się wcześniej czy oferowana pomoc jest na pewno bezpłatna.

Adwokat

Magdalena Polek

Scroll to Top